Punkt i protokollet
PR
133
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
10
Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Andre vice talman Arto Satonen
I det här skedet avbryts plenum och fortsätter klockan 20.30. Avbrottet är för bordläggning av budgetbetänkandet. 
Plenum avbröts klockan 19.55. 
Plenum fortsatte klockan 21.00. 
Andre vice talman Arto Satonen
Vi fortsätter plenum som avbröts klockan 19.55. 
Senast publicerat 25.10.2017 11:02