Punkt i protokollet
PR
133
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 28/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
36 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Joona Räsänen har understödd av Mika Kari föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Joona Räsänens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 54 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
55 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Joona Räsänen har understödd av Mika Kari föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Joona Räsänens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 54 nej; 51 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 140/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Plenum avbryts nu för finansutskottets möte och fortsätter klockan 19.40. 
Plenum avbröts klockan 19.07. 
Plenum fortsatte klockan 19.39. 
Andre vice talman Arto Satonen
Nu fortsätter plenum som avbröts i dag klockan 19.07. 
Senast publicerat 25.10.2017 11:02