Punkt i protokollet
PR
133
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 25-10-2017 11:02