Senast publicerat 04-06-2021 23:10

Punkt i protokollet PR 133/2016 rd Plenum Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 237/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.