Senast publicerat 05-06-2021 09:40

Punkt i protokollet PR 133/2017 rd Plenum Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

Regeringens propositionRP 114/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 18/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

5 § 

Talman Maria Lohela
:

Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sami Savios förslag "nej".
Omröstningsresultat: 159 ja, 13 nej, 7 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

8 § 

Talman Maria Lohela
:

Sami Savio har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sami Savios förslag "nej".
Omröstningsresultat: 159 ja, 13 nej, 7 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.