Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2017. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslaget förkastas samt framställt fyra förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 169 ja, 14 nej; 16 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 32 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 32 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 32 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 32 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-05-2020 15:03