Underpunkt i budgeten
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
12.1
Huvudtitel 21 Riksdagen
Talman Paula Risikko
Den allmänna debatten förklarades avslutad vid plenum i går. 
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 21. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Juho Eerola saf understödd av Arja Juvonen saf 21.01.01: Anslaget för riksdagsledamöternas resor inom landet minskas med 150 000 euro. (BM 70) 
2. Mika Raatikainen saf understödd av Olli Immonen saf 21.30.01: Anslaget för Utrikespolitiska institutets omkostnader minskas med 350 000 euro. (BM 465) 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 167 ja, 14 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mika Raatikainens förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 164 ja, 16 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 19.12.2018 16:04