Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
12
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 12 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2018 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
 
Senast publicerat 20.12.2018 01:00