Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd Krista Mikkonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 110 ja, 68 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd Krista Mikkonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 110 ja, 68 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-01-2020 09:27