Punkt i protokollet
PR
133
2020 rd
Plenum
Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—6 i proposition RP 102/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 20-10-2020 18:40