Punkt i protokollet
PR
133
2020 rd
Plenum
Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13
14
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 30/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 20-10-2020 18:43