Senast publicerat 12-11-2021 14:36

Punkt i protokollet PR 133/2021 rd Plenum Fredag 12.11.2021 kl. 12.59—13.20

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 152/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.