Senast publicerat 12-11-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 133/2021 rd Plenum Fredag 12.11.2021 kl. 12.59—13.20

14.  Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

MedborgarinitiativMI 9/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2021.