Senast publicerat 02-12-2022 01:36

Punkt i protokollet PR 133/2022 rd Plenum Torsdag 1.12.2022 kl. 15.59—1.13

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Regeringens propositionRP 143/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 19/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 143/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.