Senast publicerat 04-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 134/2016 rd Plenum Onsdag 14.12.2016 kl. 12.00

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 133/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 27/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.12.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

120 a § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Matti Semi har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Matti Semis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 24 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

120 b § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Matti Semi har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Matti Semis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 26 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 133/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.