Punkt i protokollet
PR
134
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 15.30—19.39
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 i proposition RP 164/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 2 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11-12-2017 13:16