Punkt i protokollet
PR
134
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 15.30—19.39
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 14 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 23/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
19.37
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa rouva puhemies! Mielestäni erittäin tärkeä lakiesitys ja hyvä, että hallitus ymmärsi erottaa 61 §:n ajokorttilakiuudistuksesta ja tuoda sen erillisenä eduskuntaan, jotta voimme tulevalle turistikaudelle mahdollistaa sen, että kun meillä on paljon varsinkin Kiinasta tulevia matkailijoita, heillä olisi mahdollisuus täällä vuokrata ajoneuvoja ja ajaa moottorikelkkasafareita. Siinä mielessä täytyy hallituksen ripeää toimintaa kiittää, että oli ymmärrystä, ettei tämä jäänyt koko ajokorttiuudistuksen ryppääseen sisälle, jolloin tämä olisi ilman muuta siirtynyt seuraavalle turistikaudelle. Nyt me olemme samalla viivalla ruotsalaisten kanssa, niin että me mahdollistamme turisteille, jotka tulevat Aasiasta ja erityisesti Kiinasta Suomeen, samanlaiset mahdollisuudet nauttia meidän matkailupalveluista, koska ainakin osaltaan asiantuntijat ovat autovuokraamon puolelta kertoneet, että tämä on miljoonan euron liikevaihto, mitä tästä heille on tulossa. Siinä mielessä täytyy nyt nostaa hattua hallitukselle ja tietysti valiokunnalle siitä, että saimme tämän näin nopeasti ja että tämä laki voi astua voimaan säädetyssä ja ajatellussa muodossa. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 179/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 6.2.2018 16:00