Senast publicerat 17-11-2021 13:24

Punkt i protokollet PR 134/2021 rd Plenum Tisdag 16.11.2021 kl. 14.01—20.21

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2021.