Senast publicerat 02-12-2022 15:51

Punkt i protokollet PR 134/2022 rd Plenum Fredag 2.12.2022 kl. 13.00—13.33

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 213/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.