Senast publicerat 02-11-2021 11:04

Annan punkt i protokollet PR 135/2016 rd Plenum Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02

3.  Muntlig frågestund

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Nu fortsätter plenum som avbröts i dag klockan 11.59. 

Ärende 3 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 

Jag ber ledamöterna rikta frågan till ifrågavarande sektorminister.