Senast publicerat 04-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 135/2016 rd Plenum Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02—21.54

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 219/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 219/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.