Senast publicerat 04-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 135/2016 rd Plenum Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02—21.54

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 222/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2016.