Senast publicerat 04-06-2021 23:46

Punkt i protokollet PR 135/2016 rd Plenum Torsdag 15.12.2016 kl. 10.02—21.54

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 121/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2016.