Punkt i protokollet
PR
135
2017 rd
Plenum
Måndag 11.12.2017 kl. 14.00—23.18
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
22.46
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on niitä ongelmia, mitkä vaikuttavat kuntien talouteen, ja kysymys on siitä rahapulasta, mikä kunnille on aiheutunut muun muassa kiky-sopimuksesta ja näistä muista semmoisista leikkauksista, mitä on tehty. Siksi teen vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
22.47
Silvia
Modig
vas
Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Semin tekemää esitystä. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 08-02-2018 15:15