Senast publicerat 05-06-2021 17:46

Punkt i protokollet PR 135/2018 rd Plenum Torsdag 20.12.2018 kl. 10.00—20.54

6.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och förslaget till beslut och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Vill ledamot Kurvinen ha ordet för en replik eller låta ett egentligt anförande stå kvar på talarlistan till kvällen? [Antti Kurvinen: Vastauspuheenvuoron!] — Varsågod. 

Debatt
13.04 
Antti Kurvinen kesk 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä on nyt toisessa käsittelyssä uuden valiokunnan perustaminen liittyen tähän tiedustelutoiminnan valvontaan. On erittäin tärkeää, että meillä syntyy tämmöinen virkamies, tiedusteluvalvontavaltuutettu, joka tekee tätä valvontaa, mutta demokratiassa on erittäin tärkeää myös se, että kun on tällaisia keinoja olemassa hallituksella tehdä siviili- ja sotilastiedustelua, niin kansan valitsemat edustajat myös sitten valvovat, mitä tapahtuu. Se kuuluu mielestäni demokratiaan.  

Haluan kiittää siitä, että tämäkin on pystytty yksimielisesti viemään eteenpäin. Löytyi tapa, jolla varmistetaan, että sinne valiokuntaan tulee henkilöitä, jotka voivat saada niin sanotusti kuumaa tietoa, sellaista tietoa, mitä tavallisesti muissa maissa vastaavat valiokunnat eivät saa, mutta sitten kansanedustajan koskemattomuus, integriteettikin, säilyy tässä vahvana.  

Haluan kiittää kaikkia eduskuntaryhmiä tämänkin esityksen rakentavasta käsittelystä ja erityisesti perustuslakivaliokunnan nokkahenkilöitä, puheenjohtaja Annika Lapintietä ja kansanedustaja, varapuheenjohtaja Tapani Tölliä, jotka ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa niin, että tämä saatiin aikaiseksi ja tällaisella yksimielisyydellä.  

Puhemies Paula Risikko
:

Nyt tarjoan myöskin edustaja Kantolalle vastauspuheenvuoroa, vai jätättekö iltaan? 

13.05 
Ilkka Kantola sd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Yhden asian haluan vielä mainita tähän lakiesitykseen ja tähän prosessiin liittyen: Onko se sitten sattumaa vai suunniteltua, mutta on jotenkin hyvä ollut havaita se, että suojelupoliisin puolella avoimuus julkisuuteen päin on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana, ja juuri hiljattain suojelupoliisi antoi julkisuuteen laajan raportin havainnoistaan ja toiminnastaan. Tämä on arvostettavaa. Tähän liittyy se, mikä on arvokasta tämän prosessin kannalta, että kun aika alkuvaiheessa eduskunnassa syntyi yksimielisyys siitä, että koko suojelupoliisi tulee tämän valvonnan piiriin tässä yhteydessä, niin suojelupoliisin puolelta reagoitiin niin, että heillä ei ole mitään sitä vastaan, että tätä valvontaa laajennetaan vähän siitä alkuperäisestä esityksestä. Näkyy, että tässä on syntynyt ihan hyvä ja luottamusta herättävä konsensus siinä, että valvonta hoidetaan hyvin ja myös valvonnan valvonta. Tästä tulee hyvä kokonaisuus. Varmasti sitä pitää seurata ja arvioida, niin kuin edustaja Kari tässä korosti, mutta lähtökohdat ovat aika hyvät onnistuneelle toiminnalle. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände förslaget till beslut och lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av förslaget till beslut och lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.