Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00—16.36

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

Regeringens propositionRP 138/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 138/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.