Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.