Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59—17.07
10
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12.12.2017 18:38