Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1 och Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Silvia Modig framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 93 ja, 84 nej; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 85 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 79 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12.12.2017 16:00