Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017. 
Under debatten har Li Andersson understödd av Pilvi Torsti framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 73/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 60 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 77 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-12-2017 16:04