Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017. 
Under debatten har Matti Semi understödd av Silvia Modig framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Matti Semis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 57 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-12-2017 16:50