Punkt i protokollet
PR
136
2017 rd
Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59—17.07
9
Riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter
Utskottets eget ärende
EÄ 21/2016 rd
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände det i revisionsutskottets betänkande om det egna ärendet EÄ 21/2016 rd varande ställningstagandet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28.2.2019 10:24