Senast publicerat 05-06-2021 16:04

Punkt i protokollet PR 136/2018 rd Plenum Fredag 21.12.2018 kl. 10.00—12.02

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 195/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.1.2019.