Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 136/2020 rd Plenum Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00—18.45

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Regeringens propositionRP 118/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020.