Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 136/2020 rd Plenum Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00—18.45

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020.