Punkt i protokollet
PR
137
2016 rd
Plenum
Måndag 19.12.2016 kl. 12.01—0.32
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 20-12-2016 17:04