Senast publicerat 05-06-2021 02:01

Punkt i protokollet PR 137/2016 rd Plenum Måndag 19.12.2016 kl. 12.01—0.32

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 133/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2016 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
0.02 
Matti Semi vas :

Arvoisa puhemies! Aivan näin lyhyesti, sillä aika kuluu: teen vastalauseen mukaiset muutosesitykset. 

0.02 
Anders Adlercreutz :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Semin esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.