Punkt i protokollet
PR
137
2017 rd
Plenum
Onsdag 13.12.2017 kl. 12.02—22.12
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017. 
Senast publicerat 13-12-2017 22:32