Punkt i protokollet
PR
137
2017 rd
Plenum
Onsdag 13.12.2017 kl. 12.02—22.12
11
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017. 
Senast publicerat 13-12-2017 22:30