Punkt i protokollet
PR
137
2018 rd
Plenum
Tisdag 8.1.2019 kl. 14.00
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 149/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 8.1.2019 17:39