Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 137/2020 rd Plenum Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 139/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 139/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.