Senast publicerat 19-11-2021 14:21

Punkt i protokollet PR 137/2021 rd Plenum Fredag 19.11.2021 kl. 13.00—13.27

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.