Senast publicerat 19-11-2021 14:21

Punkt i protokollet PR 137/2021 rd Plenum Fredag 19.11.2021 kl. 13.00—13.27

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.