Senast publicerat 04-06-2021 23:16

Punkt i protokollet PR 138/2016 rd Plenum Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 237/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.