Senast publicerat 05-06-2021 01:04

Punkt i protokollet PR 138/2016 rd Plenum Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 133/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.12.2016. 

Under debatten har Matti Semi understödd av Anders Adlercreutz framställt ett förslag till uttalande i englighet med resevationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 133/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Matti Semis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 32 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.