Senast publicerat 05-06-2021 09:37

Punkt i protokollet PR 138/2017 rd Plenum Torsdag 14.12.2017 kl. 10.00—17.04

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.12.2017.