Punkt i protokollet
PR
138
2018 rd
Plenum
Onsdag 9.1.2019 kl. 14.06
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 9.1.2019 18:57