Senast publicerat 06-06-2021 12:43

Punkt i protokollet PR 138/2020 rd Plenum Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Regeringens propositionRP 118/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 118/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.