Senast publicerat 06-06-2021 12:43

Punkt i protokollet PR 138/2020 rd Plenum Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00—20.59

21.  Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2020.