Senast publicerat 23-11-2021 20:12

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 196/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.